De K van Kernarchitecten

Kernarchitecten is een familiebedrijf. Wij denken in generaties.
Dat zie je in ons werk terug.

We streven naar bestendigheid in het resultaat voor onze klanten. Met liefde voor ons vak en oprechte aandacht voor onze opdrachtgevers werken we aan een duurzame leef-, woon- en werkomgeving. Een plek waar mensen graag willen verblijven. Waar ze zich thuis voelen.

Een plek waar mensen zich thuis voelen

Onze ontwerpen zijn geen monument voor ons bureau maar voor de bewoners en gebruikers. Daarom ontwerpen we nooit vóór, maar altijd met de mensen die er gaan wonen of werken.

 

De ruimte die wij scheppen moet immers plaats bieden aan hun leven en hun activiteiten. Hij moet goed aanvoelen, passen als een comfortabele jas.

Ruimte die goed aanvoelt,
die past als een comfortabele jas

Kernarchitecten werkt voor woningcorporaties, bedrijven, overheden, bouwondernemingen en particulieren aan projecten in de woningbouw, utiliteit, renovatie, zorg en onderwijs. Onze ervaring en kennis op ruimtelijk, sociaal en financieel gebied komt ons hierbij goed van pas. Om de samenwerking met partners én het bouwproces soepel te laten verlopen maken we o.a. gebruik van de BIM-methodiek.

Wij werken voor woningcorporaties, 
bedrijven, overheden en particulieren