Test

Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend. Het maakt deel uit van de kwaliteit die we leveren. Onze gebouwen moeten functioneel, bouwtechnisch én economisch een lange levensduur hebben. Daarom houden we er bij het ontwerp al rekening mee dat de functie van een gebouw kan veranderen, dat de gebruikers andere behoeften kunnen krijgen.

Energieneutraal of energienul bouwen, de keuze voor herbruikbare materialen uit verantwoorde bron. Herbestemmen, gebruik maken van wat er al is. Dat vinden we logisch. Het is voor ons de basis. Daarom willen wij in onze ontwerpen een stap verder gaan.

Onze gebouwen moeten energie opleveren, letterlijk en figuurlijk

Wij vinden dat onze gebouwen energie moeten opleveren. Letterlijk en figuurlijk. Door een goed gebruik van daglicht, door het creëren van een prettige sfeer willen wij bereiken dat mensen zich thuis voelen in onze gebouwen. Een fijne leefomgeving draagt immers bij aan je welbevinden en dus ook aan betere prestaties.

Contextueel bouwen

Ruimte is iets waar je zuinig op moet zijn. Als architect willen wij de ruimte die er is goed benutten. De bestaande omgeving én de menselijke maat zijn voor ons leidend. Onze ontwerpen moeten passen bij de identiteit van een plek en van de gebruikers. Een brug vormen tussen verleden, heden en de toekomst. Door contextueel te bouwen dragen wij bij aan een duurzame omgeving. Een omgeving die ruimte biedt voor ontwikkeling.