Disclaimer

Inhoud 
De verstrekte informatie van deze internetsite wordt correct en compleet geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

Aansprakelijkheid 
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kernarchitecten kan niet garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Kernarchitecten aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Kernarchitecten is verder niet verantwoordelijk voor inhoud van andere internetsites waar de internetsite van Kernarchitecten naar verwijst. 

Verantwoordelijkheid 
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Kernarchitecten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. 

Kernarchitecten behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijden en met onmiddellijke ingang te mogen wijzigen.