Kern|architecten

Etiket is voor een jampot

Passend onderwijs is met ingang van komend schooljaar wettelijk verplicht. De nieuwe Synergieschool biedt onderdak aan deze nieuwe onderwijsvorm. ....