Renovatie en uitbreiding Synergieschool

Roermond

Het monumentale schoolgebouw is gerenoveerd en door middel van nieuwbouw uitgebreid voor de huisvesting van de St. Alfonsusschool en SBO De Balans die samengevoegd zijn als Synergieschool. Originele elementen zijn behouden waardoor het monument afleesbaar blijft.