Kleinschalig woonzorgcomplex

Montfort

Maison Molenbeecke is een kleinschalig woonzorgcomplex met 20 woonunits waar dementerende ouderen 24-uurs zorg krijgen.