Kleinschalig woon-zorgcomplex

Montfort

Maison Molenbeecke is een kleinschalig woon-zorgcomplex met 20 woonunits waar dementerende ouderen 24-uurs zorg krijgen.