Herbestemming LLTB toren

Roermond

In het voormalige kantoorpand zijn 30 zorgappartementen gerealiseerd ten behoeve van senioren welke naar eigen inzicht en behoefte zorgverlening kunnen kopen.