Ketensamenwerking

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder. Met deze wijsheid in gedachten zoeken we steeds naar optimale samenwerkingsvormen met onze opdrachtgevers en overige partners.  Wij werken daarom al jaren met geïntegreerde bouwteamovereenkomsten waarbij we gedurende het ontwerpproces en de uitvoering nauw samenwerken met opdrachtgevers, adviseurs, bouwbedrijven en installateurs.

Ketensamenwerking – of Supply Chain Management – is een manier om samen met strategische partners tot excellente prestaties te komen op het gebied van kwaliteit, budget en planning. Om tot echte procesinnovaties te komen gaat het bij ketensamenwerking om langdurige samenwerkingen tussen partners gedurende het hele proces. Die samenwerking begint al in de initiatief- of ontwerpfase. Hierdoor kunnen we faalkosten en miscommunicatie voorkomen en verloopt het proces beter. Dit leidt tot lagere integrale kosten en hogere kwaliteit.

Kernarchitecten is inmiddels ruim 3 jaar actief in een samenwerkingsplatform voor ketensamenwerking. Samen met een groot aantal bouwgerelateerde relaties ontwikkelen we een innovatieve samenwerkingsvorm. Hierbij maken we gebruik van hulpmiddelen zoals het werken met BIM en LEAN-planningen.