Herbestemming

De lange termijn. Daar ligt de focus van ons bureau. Wij willen heden en verleden verbinden. Daarom vinden wij het een uitdaging om te gebruiken wat er al is. Om bestaande gebouwen nieuw leven in te blazen. De Moutfabriek waarin ons kantoor gevestigd is, is daar een mooi voorbeeld van.

Herbestemming past bij ons. Het is duurzaam. Voorkomt verspilling. Het zorgt ervoor dat bestaanden en/of beeldbepalende, karakteristieke gebouwen behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. Herbestemming geeft een gebouw en zijn omgeving vaak een impuls. De geschiedenis van een plek krijgt een eigentijds vervolg.

Herbestemming vraagt om een geïntegreerde aanpak. Om een architect die ook bouwmeester durft te zijn

In onze optiek vraagt herbestemming om een geïntegreerde aanpak. Om een architect die ook bouwmeester durft te zijn. Die zich verantwoordelijk voelt voor het ontwerp, maar bijvoorbeeld ook voor de begroting en de bouwdirectie. Dat is een rol die bij Kern architecten past en al jarenlang met veel kennis en elan wordt uitgevoerd.

Een Quick Scan is een eenvoudig middel om te boordelen of herbestemming van een object zinvol is. Kansen en kwaliteiten van het pand worden door de Quick Scan in beeld gebracht. Maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik maken deel uit van het plan. Samen met een financiële onderbouwing is de Quick Scan een waardevol instrument in de initiatieffase van een mogelijk herbestemmingstraject.

Herbestemmingsonderzoek

Bij de aanvraag van een subsidie voor restauratie of herbestemming wordt om een studie van het herbestemmingsproject gevraagd. In zo’n studie onderzoek je alle aspecten die er bij de herbestemming van een pand komen kijken. Je bestudeert de betekenis van het gebouw voor zijn omgeving aan de hand van bouw- en cultuurhistorische kenmerken en een ruimtelijke analyse . De bouwtechnische staat komt aan bod en er wordt onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid en de planologische mogelijkheden. Ook kijk je naar de mogelijke nieuwe functies van het pand en kan er aan de hand van een marktverkenning gekeken worden of er behoefte is aan deze functies.

Kernarchitecten heeft bij de herbestemming van de Moutfabriek en andere panden zoals het Christoffelhuis en het Cuypershuis waardevolle ervaring opgedaan in het doen van herbestemmingsonderzoek en het aanvragen van subsidies.