BIM

Building Information Model

Het Building Information Model (BIM) is een eigentijdse methode om projecten te ontwerpen, te engineren en te onderhouden. Het is een virtueel model welke is opgebouwd uit alle relevante informatie over het bouwwerk, de ondergrond en de omgeving.

Kernarchitecten werkt alle ontwerpen standaard volgens de BIM- methodiek uit. Dat doen we al vele jaren. Hierdoor hebben we de BIM-methode ver doorontwikkeld.

Alle partijen die bij de bouw betrokken zijn vinden in BIM eenduidige en integrale informatie

 

Open BIM

BIM is een open systeem. Het kan ook door andere partijen die bij de bouw betrokken zijn, worden gebruikt. Hierdoor vinden zij op één plek integrale en eenduidige informatie over een project.

Wij werken graag samen met constructeurs, aannemers, installateurs en overige adviseurs die eveneens in een open BIM-werkomgeving opereren. Hierdoor is het mogelijk informatie met elkaar uit te wisselen en belangrijke kennis over het project met elkaar te delen. Zo komen we gezamenlijk tot optimale ontwerpen en lagere kosten.

BIM zorgt voor optimale ontwerpen en lagere kosten 

BIM-coördinatie

Kernarchitecten kan als BIM-coördinator bij een project betrokken worden. Wij combineren en coördineren de BIM-modellen van verschillende afkomst met elkaar. Door deze clash-control worden faalkosten in de uitvoering sterk gereduceerd. Wij delen onze bevindingen en mogelijke optimalisaties in (digitale) BIM-meetings met de betrokken partijen.